Kannanotot

Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Tiedote
Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Oulun Keskusta on tehnyt syyskokouksessaan ti 22.11. henkilövalinnat vuodelle 2023. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 32 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2023 on valittu Mauri Moilanen. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Janika Harju ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa):

Tuija Patana (Paula Halonen)
Joel Taskila (Henri Tervonen)
Eero Pernu (Henrik Hämäläinen)
Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen)
Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi)
Saara Tikkakoski (Pekka Huhtala)
Auli Hepokangas (Suvi Suonsivu)
Anne Harmoinen (Juhani Koskelainen)
Lauri Kauppila (Jani Alakangas)
Pertti Similä (Jussi Rätymaa)

Henkilövalintojen lisäksi Oulun Keskusta hyväksyi järjestön strategian vuosille 2023-2030 ja otti käyttöön turvallisen tilan periaatteet. Lisäksi Oulun Keskusta asetti eduskuntavaalien tavoitteekseen saada vähintään kaksi Keskustan kansanedustajaa Oulusta. 

Lisätietoja:
Tuija Patana p. 0400 613 096
Mauri Moilanen p. 040 910 4721

Tiedote: Oulun Keskustan valtuustoryhmälle uusi puheenjohtajisto

Oulun Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan 20.6.2022.  
Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Maria Parkkinen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Lepistö.
Vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä ryhmäpuheenjohtajana neljä vuotta toiminut Jukka Kolmonen kertoi voivansa jatkaa tehtävässään vuoden 2022 kesään saakka. Myös ryhmän aiempi vpj Risto Päkkilä luopui tehtävästään. Sen vuoksi Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen.

Lisätietoja:

Eeva-Maria Parkkinen p. 044 4970665
Anna-Kaisa Lepistö p. 041 4671994

Oulun Keskusta kiittää lämpimästi äänestäjiä!

Oulun Keskustan ehdokkaat keräsivät yhteensä mahtavat 20246 ääntä ja 26.1% oululaisten äänistä. Suuri kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta! Oulun Keskustan ehdokkaista 5 tuli valituksi aluevaltuustoon. Lämpimät onnittelut uusille aluevaltuutetuilla sekä varavaltuutetuille!

Aluevaltuutetut: Anneli Näppä, Susanna Kisner, Mirja Vehkaperä, Lauri Nikula, Olli Heikkilä ja Merja Rasinkangas.

Varavaltuutetut: Eeva-Maria Parkkinen, Anna-Kaisa Lepistö, Jari Latvala, Suvi Helanen, Jukka Kolmonen, Anne-Maria Takkula, Risto Päkkilä, Eveliina Leskelä, Janika Harju, Antti Huttu-Hiltunen, Maija Hiltula ja Kalle Pyky.

Tiedote 24.11.2021

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ry

Oulun Keskusta on eilen 23.11. syyskokouksessaan tehnyt henkilövalinnat tulevalle vuodelle 2022 sekä nimennyt ehdokkaita tammikuun aluevaaleihin. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 27 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2022 on valittu jatkamaan Tuija Patana. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja Kaartinen ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa); Arvi Mäläskä (Joel Taskila), Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen), Pekka Huhtala (Saara Tikkakoski), Janika Harju (Paula Halonen), Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi), Markus Pöhö (Mauri Moilanen), Matti Lukka (Suvi Suonsivu), Pertti Similä (Jani Alakangas), Eero Pernu (Henrik Hämäläinen) ja Lauri Kauppila (Jorma Leskelä). 

Oulun Keskusta on nimennyt tammikuun aluevaaleihin seuraavat ehdokkaat: Anttonen Veikko, Harju Janika, Heikkilä Olli, Helanen Suvi, Huttu-Hiltunen Antti, Hyttinen Esko, Järnström Mauri, Kisner Susanna, Kolmonen Jukka, Kontio Mira, Latvala Jari, Lepistö Anna-Kaisa, Leskelä Eveliina, Lääkkö Matti, Myllyniemi Kari, Nikula Lauri, Näppä Anneli, Paaso Jouko, Parkkinen Eeva-Maria, Patana Tuija, Pyky Kalle, Päkkilä Risto, Rasinkangas Merja, Tarvas Hannu, Taskila Joel ja Vehkaperä Mirja.

Oulun Keskusta täydentää ehdokasjoukkoaan puuttuvien nimien osalta joulukuun alussa.

Tiedote: Oulun Keskustan henkilövalinnoilla rakennetaan parempaa Oulua

Tiedote 11.8.2021, julkaisuvapaa heti

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ry

Oulun Keskustan henkilövalinnoilla rakennetaan parempaa Oulua

Oulun Keskusta on tänään yleiskokouksessaan tehnyt esitykset luottamustehtäviin. Valinnat vahvistetaan kaupunginvaltuustossa ja muissa toimielimissä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Mirja Vehkaperä, joka on toiminut tehtävässä myös päättyneellä valtuustokaudella.

Henkilövalinnoissa on huomioitu laajasti Oulun monipuoliset alueet ja se, että ne ovat edustettuna eri toimielimissä. Oulun Keskustan puheenjohtaja Tuija Patana iloitsee erityisesti siitä, että yleiskokous nosti rohkeasti sekä uusia että nuoria henkilöitä merkittäviin tehtäviin: “Olen tyytyväinen siihen, että teemme näillä esityksillä myös tulevaisuustyötä. Näin varmistamme, että meillä on jatkossakin osaajia tärkeissä tehtävissä. Samalla toimielimiin saatiin mukaan riittävästi jatkuvuutta ja kokemusta kaupungin toiminnasta. Pääsemme osallistamaan ehdolla olleita laajasti mukaan kaupungin kehittämiseen.”

Vehkaperä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, Päkkilä kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Keskustan esitys Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi on Mirja Vehkaperä. Kaupunginhallituksen jäseniksi nostettiin Lauri Nikula ja Jukka Kolmonen. Nikula on tuore kasvo kaupunginhallituksessa, mutta jatkuvuutta tuo Vehkaperän lisäksi valtuuston varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Kolmonen. Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi keskusta esittää Risto Päkkilää. 

Oulun Keskustan esitys luottamushenkilöiksi:

Valtuusto, 1. varapuheenjohtaja Risto Päkkilä

Kaupunginhallitus
puheenjohtaja
Mirja Vehkaperä
jäsenet
Lauri Nikula
Jukka Kolmonen
varajäsenet
Eeva-Maria Parkkinen
Kalle Pyky
Susanna Kisner

Tarkastuslautakunta, jäsenet
Anna-Kaisa Lepistö
Markus Pöhö
varajäsenet
Sanna Paukkunen
Kari Myllyniemi

Hyvinvointilautakunta
varapuheenjohtaja
Susanna Kisner
jäsenet
Anneli Näppä
Olli Heikkilä
varajäsenet
Miriam Putula
Matti Lääkkö
Petri Lehenkari

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
varapuheenjohtaja
Suvi Helanen
jäsenet
Pekka Kainua
Eveliina Leskelä
varajäsenet
Anna-Kaisa lepistö
Jani Alakangas
Mirja Kaartinen

Yhdyskuntalautakunta, jäsenet
Jorma Leskelä
Eeva-Maria Parkkinen
Tuija Patana
varajäsenet
Kari Vuollo
Antti Mainio
Marjo Sjögren

Rakennuslautakunta
puheenjohtaja
Merja Rasinkangas
jäsenet
Matti Lukka
Raimo Hämeenniemi
varajäsenet
Mari Paavola
Ilpo Takkula
Pertti Similä

Keskusvaalilautakunta, jäsen
Luukas Lohi
varajäsen
Joel Taskila

Hyvinvointilautakunnan yksilöasiain jaosto
puheenjohtaja
Susanna Kisner
varajäsen
Olli Heikkilä

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen joukkoliikennejaosto
jäsenet
Mauri Moilanen
Aune Huttunen
varajäsenet:
Jere Tapio
Eevasisko Mehtätalo

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen jätehuoltojaosto
jäsen Juha-Pekka Vesala
varajäsen Matti Aula

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
jäsen Arvi Mäläskä
varajäsen Eero Pernu

Teknisten liikelaitosten johtokunta
jäsenet
Kalle Pyky
Johanna Vakkuri
varajäsenet
Pekka Huhtala
Anitta Nykyri

Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta
puheenjohtaja Jukka Kolmonen
jäsen Mira Kontio
varajäsenet
Merja Paloniemi
Samuel Satomaa

Lähidemokratiatoimikunta
jäsenet
Urpo Hekkala
Janika Harju
varajäsenet
Tuomo Pienimäki
Ritva Puolakka

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
jäsenet
Tanja Roth
Saska Salo
varajäsenet
Saara Tikkakoski
Esa Launonen

Koulutuskuntayhtymä Osaon Yhtymäkokousedustajat
Puheenjohtaja Pekka Aittakumpu
Edustajat:
Essi Wathén
Miriam Putula
Markku Laitila
varaedustajat
Jere Tapio
Saara Tikkakoski
Urho Haho
Marjatta Krogerus (sit)

Koulutuskuntayhtymä Osaon Yhtymähallitus
jäsenet
Kari Myllyniemi
Anna-Kaisa Lepistö
varajäsenet
Jaakko Määttä
Eija Tuomaala

Koulutuskuntayhtymä Osao Tarkastuslautakunta
jäsen Marja Irjala
varajäsen Mauri Järnström

Käräjäoikeuden lautamiehet
Anitta Nykyri
Marko Soini
Seppo Pekkala
Juho Ojala
Heli Purola
Juhani Metsola
Ibrahim Nyembo
Auli Hepokangas
Petri Luukkonen
Anne Lyttinen
Sanna Paukkunen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Aki Kontio
Matti Lukka
Jussi Rätymaa
Mikko Kauppinen
Katri Ojala

Sivakka-yhtymä Oy
jäsen Lauri Kauppila

Oulun Teatteri Oy
varapuheenjohtaja Virpi Räisänen

Oulun Energia Oy
jäsen Sirpa Tikkala

Kiertokaari Oy
jäsen Lauri Mikkonen

Oulun Pysäköinti Oy
varapuheenjohtaja Matti Lääkkö

Oulun Satama Oy
varapuheenjohtaja Lauri Salovaara

Nallikari Seaside Oy
puheenjohtaja Jaakko Ruokola

Oulun Palvelusäätiö – valtuuskunta
jäsen Urho Haho
varajäsen Talvikki Pajunen (sit)

Oulun Palvelusäätiö – hallitus
jäsen Paula Halonen
varajäsen Teuvo Siikaluoma

Musiikkijuhlasäätiö
jäsen Hannu Tarvas
varajäsen Maria Pasanen

Lisätietoja:

Tuija Patana
Oulun Keskustan puheenjohtaja
tuija.patana@gmail.com
0400 613 096

Päivitetty 12.8.2021 klo 12, täydennetty varajäsenet.
Päivitetty 12.8.2021 klo 22, päivitetty tarkastuslautakunnan osalta valtuustoryhmän päätöksen mukaisesti

Oulun Keskustalla täysi sadan ehdokkaan lista kuntavaaleihin

Oulun Keskusta suuntaa kuntavaaleihin täydellä sadan ehdokkaan listalla. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tuija Patanan mukaan ehdokkaiden nimeämisessä otettiin reipas loppukiri, joka tuotti hyvin tulosta: “Ehdokkaamme ovat innoissaan ajankohtaisista oululaisista teemoista. Kehysriihineuvottelut ja niiden vaikutus Oulun alueeseen ovat herättäneet paljon keskustelua ja saaneet monet haluamaan kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Oman kunnan asioihin vaikuttaminen on mielekästä ja motivoivaa.” Oulun Keskustan vaalipäällikkö Eero Pernun mukaan ehdokaslistan vahvuutena on monipuolisuus: “Alueellisesti meillä on loistava tilanne – Keskustaa äänestämällä kaikki Oulun alueet tulevat edustetuksi poliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi ehdokaslistallamme on monipuolinen ja tasainen ikäjakauma sekä monissa eri ammateissa toimivia ihmisiä.”

Kokouksen vahvistamat Oulun Keskustan ehdokkaat kuntavaaleihin 2021 ovat:

Aittakumpu Pekka, kansanedustaja, pastori

Alakangas Jani, sivistysjohtaja, KM

Arvola Markku, yrittäjä, eläkeläinen

Aula Matti, insinööri

Erävuori Olavi, opiskelija

Haapalainen Timo, tekninen IT-tukihenkilö

Haho Urho, yrittäjä

Halonen Paula, eläkeläinen, perushoitaja

Harju Janika, sosiaalityöntekijä, varhaiskasvatuksen opettaja

Heikkilä Olli, erikoislääkäri, musiikin maisteri

Hekkala Urpo, FM, opettaja

Helanen Suvi, projektipäällikkö, säätiöasiamies

Huhtala Pekka, diplomi-insinööri, konsultti

Huttunen Aune, toiminnanjohtaja, opettaja

Hämeenniemi Raimo, asiakkuuspäällikkö

Irjala Marja, kasvatustieteen tohtori, ekonomi

Jauhiainen Miika, opiskelija

Järnström Mauri, FM, opinto-ohjaaja

Kaartinen Mirja, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK)

Kainua Pekka, TM, osaston johtaja

Kauppila Anu, toimittaja, opiskelija

Kauppila Lauri, myyntineuvottelija

Kauppinen Mikko, metsänhoitaja, ekonomi

Kisner Susanna, sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri

Knuutinen Jouko, aluejohtaja evp

Kolmonen Jukka, seurakuntapastori, yrittäjä

Kontio Mira, yrittäjä, vanhustyön asiantuntija

Koskela Matti, opiskelija

Krogerus Marjatta (sit.), eläkeläinen, rehtori emerita

Kälkäjä Mikko, sosionomi (AMK)

Laitila Markku, projektipäällikkö, yrittäjä

Launonen Esa, lehdenjakaja

Lehenkari Petri (sit.), professori

Lepistö Anna-Kaisa, kotiäiti, myyjä

Leskelä Eveliina, kasvatustieteiden kandidaatti, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

Leskelä Jorma, vanhempi konstaapeli

Lohi Luukas, opiskelija

Lukka Veli-Matti, aluepäällikkö

Luukkonen Petri, FM, yrittäjä

Lyttinen Anne, lähihoitaja, varaluottamusmies

Lääkkö Matti, diplomi-insinööri

Mainio Antti, KM, erityisopettaja

Mehtätalo Eevasisko, FM, tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori

Metsola Juhani, LL, työterveyslääkäri

Mikkonen Lauri, yrittäjä

Moilanen Mauri, linja-auton kuljettaja

Myllyniemi Kari, poliisimestari, h.c., kunnallisneuvos

Mäläskä Arvi, lehtori

Määttä Jaakko, lähihoitaja, päivätoiminnan ohjaaja

Niemelä Simo, nosturin kuljettaja

Niemi Markku, yrittäjä

Nikula Lauri, vanhempi konstaapeli, nettipoliisi

Nurkkala Eero, ohjelmistosuunnittelija

Nyembo Ibrahim, tarjoilija

Nykyri Anitta, kätilö

Näppä Anneli, varapääluottamusmies, sairaanhoitaja

Ojala Juho, opiskelija

Ojala Katri, rakennusarkkitehti

Paavola Mari, biologian ja maantiedon opettaja

Pajunen Talvikki (sit.), parturi-kampaaja

Paloniemi Merja, hankekehityspäällikkö

Parkkinen Eeva-Maria, KM, erityisopettaja

Pasanen Maria, tradenomi

Patana Tuija, arkkitehti

Paukkunen Sanna, päiväkodin johtaja

Pekkala Seppo, kengitysseppä, yrittäjä

Pienimäki Tuomo, fysiatrian dosentti, yrittäjä

Puolakka Ritva, merkonomi, eläkeläinen

Purola Heli, toiminnanjohtaja

Putula Miriam, filosofian ylioppilas

Pyky Kalle, opiskelija

Päkkilä Risto, insinööri YAMK, opettaja

Pöhö Markus, asianajaja

Rasinkangas Merja, ylikonstaapeli

Roth Tanja (sit.), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Ruokola Jaakko, toimitusjohtaja

Räisänen Virpi (sit.), musiikin maisteri, ooppera- ja konserttilaulaja

Rätymaa Jussi, merkonomi

Salo Saska, lähihoitajaopiskelija, agrologi (AMK)

Salovaara Lauri, yrittäjä

Satomaa Samuel, kauppias

Siikaluoma Teuvo, alueasiamies

Similä Pertti, eläkeläinen

Sjögren Marjo, vanhempi rikoskonstaapeli, liiketalouden tradenomi

Soini Marko, toiminnanjohtaja, yrittäjä

Takkula Ilpo, myyntipäällikkö

Tapio Jere, yhteiskuntatieteen ylioppilas, erit. johtaminen

Tarvas Hannu, eläkeläinen

Taskila Joel, yrittäjä, opiskelija

Teirikangas Juha-Pekka, ohjelmistosuunnittelija, yrittäjä

Tikkakoski Saara, filosofian maisteri, tekninen kirjoittaja

Tikkala Sirpa, luokanopettaja, KM

Tuomaala Eija, päivähoitaja

Vakkuri Johanna, rakennuttajainsinööri, teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsen

Vehkaperä Mirja, hallituksen puheenjohtaja

Vesala Juha-Pekka, sisustuskirvesmies

Vuollo Kari, tulliylitarkastaja

Wathen Essi, myyjä, agrologi AMK

Ylimartimo Timo, teknikko

Ylitalo Ilkka, toimittaja, eläkeläinen

Oulun Keskustan lista täydentyi kolmella

Oulun Keskusta täydensi listaa kolmella ehdokkaalla. Ehdokkaat ovat Kauppila Anu, Kolmonen Jukka sekä Taskila Joel. Yhteensä listalla on nimettynä 96 ehdokasta, joista noin 14% alle 30-vuotiaita.

Listalle mahtuu vielä neljä ehdokasta. “Ehdokaslista täydennetään täyteen 100 ehdokkaaseen toukokuun alussa. On kuitenkin hyvä, että pystyimme jättämään vielä tilaa viime hetkellä mukaan lähteville ehdokkaille.” Kertoo Oulun kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tuija Patana. 

Oulun keskustan vaalipäällikkö Eero Pernu kertoo, että “Useampi henkilö jäi vielä pohtimaan ehdokkuuttaan ja uusia halukkaita otetaan myös vastaan. Olemme ylpeitä siitä, miten laaja ja monipuolinen joukko ehdokkaita meillä jo on mukana. Selvästi Oulun keskustalaisten jakama arvomaailma puhuttelee edelleen.” 

Oulun Keskustan kuntavaaliohjelma julkaistaan lähiviikkoina.  Kuntavaaliohjelma on loistava ohjenuora matkalla kohti parempaa Oulua. Kuntavaaliohjelmassa näkyy Oulun keskustalaisten rakkaus kotiseutuunsa ja huoli sen asukkaiden pärjäämisestä. 

Oulun Keskustan kuntavaaliehdokkaat:

Aittakumpu Pekka, kansanedustaja, pastori

Al-Abboudi Ali, matkailuvirkailija 

Alakangas Jani, sivistysjohtaja, KM

Aula Matti, insinööri

Erävuori Olavi, opiskelija

Haapalainen Timo, tekninen IT-tukihenkilö

Haho Urho, yrittäjä

Halonen Paula, eläkeläinen, perushoitaja       

Harju Janika, sosiaalityöntekijä, varhaiskasvatuksen opettaja

Heikkilä Olli, erikoislääkäri, musiikin maisteri

Hekkala Urpo, FM, opettaja

Helanen Suvi, projektisuunnittelija, säätiöasiamies   

Honkanen Virpi (sit.), VTT, opettaja

Huhtala Pekka, diplomi-insinööri, konsultti

Hämeenniemi Raimo, asiakkuuspäällikkö

Irjala Marja, kasvatustieteen tohtori, ekonomi

Jauhiainen Miika, opiskelija

Järnström Mauri, FM, opinto-ohjaaja

Kaartinen Mirja, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK)

Kainua Pekka, TM, osaston johtaja

Kauppila Lauri, myyntineuvottelija

Kauppinen Mikko, metsänhoitaja, ekonomi

Kisner Susanna, sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri

Knuutinen Jouko, aluejohtaja evp

Kontio Mira, yrittäjä, vanhustyön asiantuntija

Koskela Matti, opiskelija

Krogerus Marjatta (sit.), eläkeläinen, rehtori emerita

Kälkäjä Mikko, sosionomi AMK

Laitila Markku, projektipäällikkö, yrittäjä

Launonen Esa, lehdenjakaja

Lehenkari Petri (sit.), professori

Lepistö Anna-Kaisa, kotiäiti, myyjä

Leskelä Eveliina, keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja, kasvatustieteiden kandidaatti

Leskelä Jorma, vanhempi konstaapeli

Lohi Luukas, opiskelija

Lukka Matti, aluepäällikkö

Lyttinen Anne, lähihoitaja, varaluottamusmies

Lääkkö Matti, diplomi-insinööri 

Mainio Antti, KM, erityisopettaja

Mehtätalo Eevasisko, tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori, FM

Metsola Juhani, työterveyslääkäri, LL

Mikkonen Lauri, yrittäjä

Moilanen Mauri, linja-auton kuljettaja

Myllyniemi Kari, poliisimestari h. c., kunnallisneuvos

Mäläskä Arvi, lehtori

Määttä Jaakko, lähihoitaja, päivätoiminnan ohjaaja 

Niemelä Simo, nosturinkuljettaja

Nikula Lauri, vanhempi konstaapeli, nettipoliisi

Nurkkala Eero, ohjelmistosuunnittelija

Nyembo Ibrahim, tarjoilija

Nykyri Anitta, kätilö 

Näppä Anneli, sairaanhoitaja, varapääluottamusmies

Ojala Juho, opiskelija

Ojala Katri, rakennusarkkitehti

Paavola Mari, biologian ja maantiedon opettaja

Paloniemi Merja, hankekehityspäällikkö, Restonomi (AMK), AmO ja OPO

Parkkinen Eeva-Maria, KM, erityisopettaja

Pasanen Maria, tradenomi

Patana Tuija, arkkitehti

Pekkala Seppo, kengitysseppä, yrittäjä

Pienimäki Tuomo, fysiatrian dosentti, yrittäjä

Pitkänen Jouni, kasvujohtaja

Puolakka Ritva, merkonomi, eläkeläinen

Purola Heli, toiminnanjohtaja, KM

Putula Miriam, filosofian ylioppilas

Pyky Kalle, opiskelija

Päkkilä Risto, Insinööri YAMK, opettaja

Pöhö Markus, asianajaja     

Rasinkangas Merja, ylikonstaapeli      

Roth Tanja (sit.), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Ruokola Jaakko, toimitusjohtaja

Räisänen Virpi (sit.), musiikin maisteri, ooppera- ja konserttilaulaja

Rätymaa Jussi, merkonomi

Salo Saska, lähihoitajaopiskelija, agrologi (AMK)

Salovaara Lauri, yrittäjä

Satomaa Samuel, kauppias

Siikaluoma Teuvo,  alueasiamies

Similä Pertti, eläkeläinen

Sjögren Marjo, vanhempi rikoskonstaapeli, liiketalouden tradenomi

Soini Marko, toiminnanjohtaja, yrittäjä

Takkula Ilpo, myyntipäällikkö

Tapio Jere, yhteiskuntatieteen ylioppilas, erit. johtaminen

Tarvas Hannu, eläkeläinen

Teirikangas Juha-Pekka, ohjelmistosuunnittelija, yrittäjä

Tikkakoski Saara, filosofian maisteri, tekninen kirjoittaja

Tikkala Sirpa, luokanopettaja, KM

Tuomaala Eija,  päivähoitaja

Vakkuri Johanna, rakennuttajainsinööri, teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsen

Vehkaperä Mirja, hallituksen puheenjohtaja

Vesala Juha-Pekka, sisustuskirvesmies

Vuollo Kari, tulliylitarkastaja

Wathén Essi, myyjä, agrologi AMK

Ylitalo Ilkka, toimittaja, eläkeläinen

Kan­nus­te­taan ja in­nos­te­taan hoi­to­työ­hön

Yhteiskunnassamme ei ole ammattinimikettä käsiparit/hoitavat kädet. Lopetetaan siis tuo puhe, varsinkin te, jotka ette ole käyneet hoitotyöhön koulutusta.

Näinä aikoina on jo tullut paljon työttömiä ja monelle avautuu uusi työelämä hoitotyöstä hyvän koulutuksen kautta sairaanhoitajaksi ja lähihoitajaksi. Kannustetaan ja innostetaan alalle tulijoita.

Voin sanoa, että johtamisjärjestelmät, ympäristö, hoitovälineet, ohjelmat ja tavat hoitaa potilasta ovat hyvin kehittyneet. Tehtävät ovat haasteellisia sitoutuneelle henkilöstölle.

Hyvin monissa asioissa ollaan maailman parhaita jo nyt. Parasta ylpeydenaihetta on rakenteilla oleva tulevaisuuden sairaala 2030. Näkyville tuo nousee sairaalanmäellä ihan meitä varten.”Näinä aikoina on jo tullut paljon työttömiä ja monelle avautuu uusi työelämä hoitotyöstä hyvän koulutuksen kautta sairaanhoitajaksi ja lähihoitajaksi.” 

Olen kokenut pitkän tehohoitotyöni aikana paljon, etenkin kehityksen. Haasteita on riittänyt ja sitovuus työhön on kantanut eläkevuosiin saakka. Se tunne, että on oikea henkilö, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeassa seurassa.

Lisäksi tarve yötä päivää ei poistu koskaan. Arvostusta on ollut. Ihmisten hoitaminen sisältää todella paljon erilaisuutta, me ihmiset ollaan erilaisia nuorina ja vanhoina. Nämä ajankohtaiset haasteet koskettavat vakavasti meitä kaikkia.Juttu jatkuu mainoksen jälkeenJuttu jatkuu

Kaiken yläpuolella on omat riipaisevat muistot. Olen saanut olla lähellä täältä pois lähtevää ihmistä, pitää kädestä kiinni, kun omaiset eivät ehtineet paikalle tai heitä ei ole.

Koronan leviäminen Oulun kaupunginsairaalaan on haasteita täynnä. Nyt siellä tarvitaan lähellä olevaa hoitajaa. Ymmärrys yksinjäämisestä potilaalla on kamala tilanne ja samalla pelko kasvaa hoitajalla.

Olen ymmärtänyt, että näihin tilanteisiin on vahvaa turvallisuusohjeistusta.

Nyt mennään eteenpäin, varmennettu hoitajamitoitus on laissa määritelty. Unohdetaan tuo mitäänsanomaton käsipariajattelu. Hoitopaikoissa tukityön tehtäviin palkataan ihmisiä, työnsä taitavia henkilöitä, ei käsipareja.

Nyt jos koskaan ilman palkkaneuvottelukierrosta olisi palkkarahat suunnattava suorittajatasolle. Tuo ratkaisu on odottanut jo vuosikymmeniä korjaavaa päätöstä.

Paula Halonen

kuntavaaliehdokas

Julkaistu Kalevassa 13.3.2021

Lasten ja ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­don on jat­kut­ta­va Oulussa


Lasten ja nuorten raskaimpien palveluiden menot (54,3 miljoonaa euroa) kasvoivat Oulussa 11,7 prosenttia (5,7 miljoonaa euroa) vuodesta 2019. Raskaimpiin palveluihin kuuluu muun muassa lastensuojelu.

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä suojeluun. Lapsen oikeudet eivät aina toteudu hänen omassa kodissaan, jolloin lapsi tarvitsee kodin ulkopuolista sijoitusta. Lastensuojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu.

Perhehoidon tavoitteena on antaa henkilölle kodinomaista hoitoa, perhe-elämää ja läheisiä ihmissuhteita. Perhehoito tukee lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä sekä perusturvallisuutta.

Perhehoito tarjoaa lapselle ja nuorelle läpi elämän kestävät ihmissuhteet silloin, kun biologiseen perheeseen palaaminen ei ole mahdollista.”Perhehoidon tavoitteena on antaa henkilölle kodinomaista hoitoa, perhe-elämää ja läheisiä ihmissuhteita.” 

Perhehoitajien 24/7 työ on vaativaa. Tutkimusten mukaan jaksamista heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa kiire, vapaa-ajan/lomien vähäisyys, biologisten lasten vointi, sijoitettujen lasten oireilu/sairastelu, sijoitettujen lasten biologisten vanhempien aiheuttamat vaatimukset ja yhteistyön haasteet verkoston kanssa.

Perhehoito on kustannustehokas, sekä lapselle inhimillinen ja turvallinen, pysyvät ihmissuhteet takaava hoitomuoto. Lastensuojelulain mukaan lapsen sijaishuolto on järjestettävä ensisijaisesti perhehoidossa. Sijaishuolto laitoksessa on lähes neljä kertaa kalliimpaa kuin perhehoito.Juttu jatkuu mainoksen jälkeenJuttu jatkuu

Kyseenalaistamme, miksi Oulussa lastensuojelun sijoitukset perhehoitoon ovat vähentyneet samalla kun laitoshoidon ostot ovat lisääntyneet? Yhteiskunnalliseen keskusteluun pitää nostaa, onko kestävällä pohjalla, että lastensuojelun laitoshoito on yksityistä liiketoimintaa?

Vuoden 2020 toimintakertomuksen mukaan ikäihmisten perhehoidon käyttö on vähentynyt vuoteen 2019 verrattuna. Perhehoitajat ovat varautuneet ikäihmisten perhehoitoon, mutta kaupunki ei ole ohjannut palvelun piiriin ikäihmisiä, joille palvelu soveltuisi. Miksi näin on?

Lapsilla ja ikäihmisillä on oikeus perheeseen. Perhehoidon on jatkuttava Oulussa ja hoitajien tuen on oltava oikea-aikaista ja riittävää.

Susanna Kisner

Anneli Näppä

Hyvinvointilautakunnan jäsenet, kuntavaaliehdokkat

Julkaistu Kalevassa 10.3.2021

Niin on, jos siltä näyttää

Italialainen kirjailija Luigi Pirandello on kirjoittanut vuonna 1917 näytelmän ”Niin on jos siltä näyttää.”Presidentti Urho Kekkonen on siteerannut tunnetusti tätä näytelmän nimeä politiikasta puhuessaan.Tämä tuli mieleeni jokin aika sitten, kun sain sähköpostia kuntalaiselta. Hän antoi palautetta siitä, että me kuntapäättäjät kyllä kirjoitamme kauniisti vaalien alla, mutta teot puuttuvat. 

Onko kaikki aina niin? Saammeko kuntalaisia tyydyttäviä päätöksiä aikaiseksi? Ovatko asiat aina sittenkään niin, miltä ne näyttävät?Kun itse olen puhunut ja kirjoittanut paljon maankäyttöasioista, kerron esimerkin edellisen valtuustokauden yhdestä merkittävästä päätöksestä, tai sen päätöksentekoprosessista. 

Silloisen kaupunginjohtaja Matti Pennasen esityksestä päätti kaupunginhallitus kokouksessaan 29.3.2016 perustaa maankäyttöasioita käsittelevän työryhmän. Sen tehtävänä oli keskustella ja linjata ratkaisuja yleiskaavan ja maankäytön toteutusohjelman päätöksenteon yhteydessä esiin nousseista kysymyksistä. Linjattavia asioita olivat mm. maankäytön toteuttamisohjelma, omakotitonttitarjonta alueittain, kyläalueiden suunnitteluvälineet ja kantatilaperiaatteen käyttö.

Ryhmään nimettiin yksi henkilö jokaisesta valtuustoryhmästä. Tulin valituksi työryhmään keskustan edustajana.Työryhmä kokoontui kevään ja kesän mittaan lähes kymmenen kertaa, ja asioita saatiin ratkottua hyvässä hengessä.

Ei kuitenkaan ihan kaikkia. Työryhmä kokoontui viimeiseen kokoukseensa ja yhteisymmärrystä osasta loppuraportin sisällöstä ei näyttänyt syntyvän. Päätettiin mennä jatkoajalle ja yrittää ratkaista asiat viikonlopun jälkeen. 

Pohdin, miten pääsisimme yhteiseen lopputulokseen, joka tyydyttäisi kaikkia. Kiistanalaiset asiat koskivat lähinnä kylien kaavoitusta ja kantatilaperiaatetta. Koska yhteinen näkemys erosi eniten vasemman laidan kanssa, pyysin ryhmän jäsenten Raimo Järvenpään (sdp) ja Risto Kalliorinteen (vas.) kanssa palaveria.

He suostuivat ehdotukseeni ja istuimme kaksi iltaa ympäristötalolla hieromassa asioita.Tai toinen ilta istuttiin kyllä ympäristötalon puiston penkeillä, josta tulikin meille ”puistoparlamentti” nimitys, jota keskenämme silloin tällöin muistelemme. 

Saimme ratkottua asiat läpi ja he lupasivat esittää seuraavassa kokouksessa loppuraportin kiistanalaiset asiakohdat niin, kuten ”puistoparlamentissa” sovimme.Ja niin he tekivät. Olivat täyden luottamuksen arvoisia päättäjiä. Loppuraportti syntyi lopulta yksimielisesti.Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän loppuraportin ja sen linjaukset ohjaavat nykyisin osaltaan maankäyttöä ja yleiskaavoitusta. Tästä on osoituksena mm. Kiiminkijokivarren osayleiskaavat uusine rakennuspaikkoineen. 

Niin on, jos siltä näyttää. Hankalistakin asioista voidaan tehdä päätöksiä yhteisymmärryksessä. 

Minulle Raimo ja Risto näyttäytyivät tässä luottamuksen arvoisilta päättäjiltä. Itsekin opin paljon luottamuksesta. Se on politiikan ja päätöksenteon keskeisin kulmakivi. Luotatko, ja voiko sinuun luottaa. 

Luottamuksen lisäksi toinen tärkeä asia päätöksenteossa on ylisukupolvinen ajattelu. Keskustalaisessa ajattelussa se tarkoittaa, että tulevilla sukupolvilla on oltava vähintään yhtä hyvät edellytykset elää ja asua kuin tämän päivän ihmisillä.

Päättäjän roolikaan ei ole ikuinen. Jossain vaiheessa me itse kukin väistymme sivuun ja annamme tilaa nuorillemme. Sekin on osa ylisukupolvisuutta.Itse valmistaudun tuleviin vaaleihin tässä hengessä. Olen asettunut itse ehdolle. Samalla iloitsen siitä, että myös tyttäreni Eveliina Leskelä on saanut vaikuttamisen halun, ja on ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa samalla listalla kanssani. 

Kiitän lämpimästi kaikkia Rantapohjan lukijoita kuluneesta vaalikaudesta. Kiitos kaikista yhteydenotoista, palautteesta, kannustuksesta, kritiikistäkin.

Uskon, että olemme yhdessä saaneet jotain myös aikaiseksikin. Työtä riittää kyllä myös tulevaisuudessa.Vaalien jälkeen näemme, onko minulla luottamusta jatkaa tätä työtä, ja Rantapohjan kolumnien kirjoittamista. Sen päätätte Te, arvoisat lukijat, tulevissa kuntavaaleissa. 

Hyvää ja aurinkoista kevättä kaikille! 

Jorma Leskelä (Kesk.)

Kaupunginvaltuutettu

Yhdyskuntalautakunnan jäsen

Julkaistu 11.3.2021 Rantapohjassa