Kiiminkijoen palauttaminen lohijoeksi

Kiiminkijoki on ollut ennen merkittävä lohijoki aina vuoteen 1983 saakka. Monien tekijöiden summana joen vedenlaatu ja kunto on heikentynyt merkittävästi. Vaelluskalat ja harjus- ja rapukanta ovat kadonneet kokonaan. Kutusoraikot ovat peittyneet kiintoaineeseen ja lietteeseen, joten luontainen lisääntyminen on mahdotonta. 

Veden PH-arvot ovat myös laskeneet alle kriittisen 5,5 rajan, mikä tekee lohikalojen lisääntymisen mahdottomaksi.

Oulun keskustan valtuustoryhmä esittää, että vapaana virtaavan Kiiminkijoen tilan parantamiseksi Oulun kaupunki, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton kanssa hakee EU-rahoitusta hankkeelle, jossa selvitetään Kiiminkijoen vedenlaatua heikentävät tekijät ja esitetään toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Lisäksi hankkeeseen tulee sisällyttää koskien ennallistamista ja kutusorakoiden kunnostusta. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä Kiiminkijoki saadaan ennallistettua ja samalla mahdollistetaan kadonneiden kalalajien ja rapukannan palautuminen jokeen. 

Kiiminkijoen tilan parantaminen mahdollistaa myös paremmat edellytykset joen virkistyskäytölle ja matkailulle. 

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön pj Urho Haho

Oulun Keskustan valtuustoryhmän pj Eeva-Maria Parkkinen

Oulu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *