Työryhmät

Oulun Keskustan työryhmät 

Oulussa on toiminut menestyksekkäästi keskustalainen työryhmätoiminta, joka toimii luottamushenkilöiden päätöksenteon tukena. Työryhmissä käsitellään lisäksi puolueen ajankohtaisia asioita ko. toimialalla. Esimerkiksi vuonna 2017 työryhmät antoivat lausuntojaan Keskustan periaateohjelmaluonnokseen. Työryhmiin on mahdollista ilmoittautua koko ajan ja  ilmoittautua voi useampaan työryhmään.  

Työryhmien nimet kertovat siitä kaupungin hallinnonalasta, johon työryhmä erityisesti paneutuu.  

Työryhmät ovat: 

SIKU: Sivistys- ja kulttuuripalvelut 
Puheenjohtaja Lauri Nikula,  lauri.nikula(at)ouka.fi 

HYVE: Hyvinvointipalvelut

YYP: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Puheenjohtaja Jorma Leskelä, jorma.leskela(at)ouka.fi 

STRATEGIA: Strategiatyö: kaupunki, puolue, kunnallisjärjestö
Vetäjä Pekka Huhtala, pekka.huhtala(at)gmail.com 

ELINVOIMA: Elinvoimainen Oulu ja Keskusta, mm. työvoima-asiat
Puheenjohtaja Jaakko Ruokola

TAPAHTUMA: Kunnallisjärjestön tapahtumien koordinointi, ideointi ja tukeminen

Kunkin työryhmän on tarkoitus perehtyä oman alansa ajankohtaisiin asioihin ja tuoda keskustalaista näkemystä, perusteltuja päätösehdotuksia ja kannanottoja johtokunnalle ja sitä kautta päätöksentekoon.  Jokaiseen työryhmään on nimetty edustaja johtokunnasta, joka tuo viestiä johtokunnan kokouksiin. Työryhmien kautta jokaisella Oulun keskustalaisella on mahdollista päästä vaikuttamaan ja tuomaan osaamistaan ja asiantuntemustaan itselleen tärkeisiin asioihin. Tapahtumatyöryhmän tehtävänä on koordinoida Oulun alueella järjestettäviä tapahtumia ja varmistaa Keskustan näkyvyys eri puolella kaupunkia. Alueiden  tapahtumien järjestämisen päävastuu on paikallisyhdistyksillä. 

Työryhmiin pääset mukaan ottamalla yhteyttä työryhmän puheenjohtajaan. Lisäksi puheenjohtajille voi antaa vinkkejä asioista, joita työryhmien tulisi ottaa käsiteltäväkseen.