Valtuustoaloite: Metsästäjätutkinto kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan

09.09.2019

Valtuustoaloite

Metsästäjätutkinto kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan

Luonnossa liikkuminen ja eräharrastukset lisäävät tutkitusti hyvinvointia ja ovat tärkeitä kaiken ikäisille. Eräharrastukset kokoavat kyläyhteisöjä, kaupunkilaisia ja perheitä yhteen. Tärkeää ei ole aina saalis, vaan luonnossa oleminen ja yhdessä tekeminen. Luonto on meillä lähellä ja sen antamia mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää.

Jokaisella nuorella tulisi olla mahdollisuus eräharrastukseen ja suorittaa metsästäjätutkinto ilman kuluja.

Esitämme, että Oulun kaupunki mahdollistaisi nuorille metsästäjätutkinnon suorittamisen osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa 8. luokalla vapaaehtoisena oppiaineena tai esimerkiksi kerhotoiminnan muodossa ilman kuluja. Tutkintoon liittyviä aiheita voisi opettaa oululaisten yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi metsästysseurojen, kennelyhdistysten ja riistanhoitoyhdisten kanssa. Esitämme lisäksi, että ennen toteutusta oppilaiden kiinnostus metsästäjätutkinnon suorittamiseen selvitetään kouluittain ja yhteistyökumppanit kutsuttaisiin suunnitteluun mukaan.

Oulussa, valtuuston kokouksessa 9.9.2019

Keskustan valtuustoryhmä