Kannanotot

Oulun Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi sääntömääräisesti

Maanantain 19.6.2023 valtuuston kokous oli historian kirjoihin jäljen jättävä. Pitkään keskusteluissa ollut palveluverkko sai päätöksiä. Valitettavasti päätös tiesi joidenkin koulujen lakkauttamista, mutta toisaalta myös mahdollisti lakkautusuhan olevien koulun jatkamisen tai ainakin mahdollisuuden jatkaa, jos oppilasmäärät säilyvät sovitulla tasolla.

Nyt siis on tärkeää, että eri alueet ja alueiden toimijat toimivat niin, että
alueella on riittävä määrä oppilaita ja asukkaita myös tulevaisuudessa. Palveluverkosta on käyty monia neuvotteluja, joissa Keskustan ryhmä on ollut aktiivisesti mukana hakien yhteistä ratkaisua, mutta valitettavasti emme löytäneet kaikkia valtuustoryhmiä ja valtuutettuja tyydyttävää
ratkaisua!

Neuvottelujen tuloksena ja kompromissina hyväksyimme nyt valtuuston päättämän ratkaisun, toki sekin äänestämällä, mutta selkein luvuin. Valitsimme siis pahasta vähemmän pahan! Teimme siis päätöksen, joka myös mahdollistaa! Tiedämme myös sen, että palveluverkkoa kuten muitakin
asioita joudutaan tarkastelemaan koko ajan sekä toiminnan, että talouden kannalta kuten kaupungin kaikkia toimintoja.


Teimme myös merkittävän päätöksen lähteä kaupunkina mukaan elämysareena hankkeeseen, joka on mielestäni erittäin positiivinen ja hyvä asia. Päätimme kaupunkina myös avustaa yksityisen suunnittelemaa ja rakentamaa jalkapallostadionia Heinäpään alueelle, joka antaa entistä paremmat mahdollisuudet ei ainoastaan jalkapallolle vaan tukee myös muita toimintoja. Toivottavasti elämysareena ja jalkapallostadion hankkeet etenevät ja toteutuvat mahdollisimman pian sillä näemme, että se kasvattaa kaupunkimme Oulun ja koko alueen vetovoimaa, imagoa ja luo kaivattua
pitovoimaa sekä antaa uskoa eri tahoille, että Oulussa ja Ouluun kannattaa investoida.


Valtuustoryhmä myös järjestäytyi ja minut valittiin ryhmäpuheenjohtajaksi. Anna-Kaisa Lepistö jatkaa varapuheenjohtajana ja sihteerin työtä jatkavat edelleen Pekka Kainua ja Olli Heikkilä. Haluan kiittää ryhmää vielä saamastani laajasta tuesta ja luottamuksesta. Otan tehtävän innolla vastaan, tietäen miten
vaativa tehtävä on, sillä olen saanut ollut ryhmän varapuheenjohtajana edellisellä ja tälläkin kaudella Jukka Kolmosen aisaparina. Töitä meillä riittää sekä Keskustana että Keskusta ryhmänä mutta yhdessä olemme vahvoja ja olen vakuuttunut, että yhdessä me onnistumme!


Kiitos vielä edeltäjälleni Eeva-Marialle tehdystä työstä ryhmäpuheenjohtajana.
Maanantaina 26.6 on vielä kaupunginhallituksen kokous, jonka jälkeen jäämme kokoustauolle ja palaamme elokuussa jälleen kokousten merkeissä päätöksenteon pariin. Tulkaa juttusille tai vetäiskää hihasta, sillä olemme yhteisellä asialla hoitamassa ihmisten asioita. Toivotan kaikille mukavaa, rentouttavaa ja hyvää Juhannuksen- ja kesän aikaa.

Risto Päkkilä
Oulun kaupunginvaltuuston 1 vpj
Keskustan valtuuston pj
0400388165

Kiiminkijoen palauttaminen lohijoeksi

Kiiminkijoki on ollut ennen merkittävä lohijoki aina vuoteen 1983 saakka. Monien tekijöiden summana joen vedenlaatu ja kunto on heikentynyt merkittävästi. Vaelluskalat ja harjus- ja rapukanta ovat kadonneet kokonaan. Kutusoraikot ovat peittyneet kiintoaineeseen ja lietteeseen, joten luontainen lisääntyminen on mahdotonta. 

Veden PH-arvot ovat myös laskeneet alle kriittisen 5,5 rajan, mikä tekee lohikalojen lisääntymisen mahdottomaksi.

Oulun keskustan valtuustoryhmä esittää, että vapaana virtaavan Kiiminkijoen tilan parantamiseksi Oulun kaupunki, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton kanssa hakee EU-rahoitusta hankkeelle, jossa selvitetään Kiiminkijoen vedenlaatua heikentävät tekijät ja esitetään toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Lisäksi hankkeeseen tulee sisällyttää koskien ennallistamista ja kutusorakoiden kunnostusta. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä Kiiminkijoki saadaan ennallistettua ja samalla mahdollistetaan kadonneiden kalalajien ja rapukannan palautuminen jokeen. 

Kiiminkijoen tilan parantaminen mahdollistaa myös paremmat edellytykset joen virkistyskäytölle ja matkailulle. 

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön pj Urho Haho

Oulun Keskustan valtuustoryhmän pj Eeva-Maria Parkkinen

Oulu

Olli Rehn Keskustan ehdokkaaksi presidentinvaaleihin

Olli Rehn keskustan ehdokkaaksi Suomen presidentinvaaleihin 2024.

Oulun keskustan kunnallisjärjestön 15.5.2023 pidetty hallituksen kokous pyytää kannanotossaan Suomen Pankin pääjohtaja tohtori Olli Rehniä antamaan suostumuksensa presidentinvaaliehdokkaaksi 28.1.2024 pidettäviin presidentinvaaleihin.

Samalla Oulun keskustan kunnallisjärjestö tukee Rehnin ehdokkuutta ja esittää Keskustan puoluehallitukselle ja puoluekokoukselle, että puolue asettaisi tohtori Olli Rehnin presidenttiehdokkaaksi.

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi Urho Haho

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön kevätkokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Urho Haho. 

– Olen kiitollinen kokousväelle saamastani luottamuksesta tähän tehtävään. Pyrin tehtävässäni palauttamaan oululaisten luottamuksen takaisin keskustaan ja se tapahtuu tekemällä aitoa keskustalaista politiikkaa. Aito keskustalainen politiikka on ollut puolueella viimeaikoina hakoteillä, Haho paaluttaa. 

-Oulun keskustan tulee näkyä ja kuulua kaupungin kehittämisessä, myös vaalien ulkopuolella. Viesti menee politiikassa aina äänestäjille perille. Viime aikoina keskustan perille mennyt viesti on ollut liian hajutonta ja mautonta, Haho toteaa. 

Oulussa menossa oleva kyläkoulujen lakkautusuhka huolestutti keskustaväkeä suuresti. Tästä kokousväki linjasi toimimaan keskustan lähikoulumallin ohjelman mukaisesti, jossa ohjenuorana on lähikoulujen puolustaminen.

Keskustan ydinviesti on se, että haluamme suosia pienempiä kouluyksiköitä, luokkia ja yhteisöllisyyttä. Koulumatka ei saa kuormittaa lasta kohtuuttomasti, jonka vuoksi koulun on oltava lähellä. Tämä on puolueen arvovalinta. Haluamme panostaa lasten ja nuorten oppimiseen niin taloudellisesti kuin pedagogisesti.

Oulun Keskusta täydensi myös hallituspaikkojaan. Uusiksi kunnallisjärjestön hallituksen jäseniksi valittiin Henrik Hämäläinen ja Jani Alakangas. Varajäseniksi valittiin Merja Paloniemi ja Anna-Liisa Pesola. Kaupunginvaltuustossa maanantain kokouksessa valittiin uudeksi rakennuslautakunnan puheenjohtajaksi Eeva-Maria Parkkinen eronneen Merja Rasinkankaan tilalle.

Urho Haho 0451265433

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön pj.

 

Kunnallisjärjestön kokoonpano 2023:

Puheenjohtaja Urho Haho

Varapuheenjohtaja Janika Harju

Sihteeri Anitta Nykyri

Hallituksen jäsenet:

Tuija Patana

Joel Taskila

Eero Pernu

Pentti Marttila-Tornio

Jani Alakangas

Saara Tikkakoski

Auli Hepokangas

Anne Harmoinen

Lauri Kauppila

Henrik Hämäläinen

Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Tiedote
Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Oulun Keskusta on tehnyt syyskokouksessaan ti 22.11. henkilövalinnat vuodelle 2023. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 32 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2023 on valittu Mauri Moilanen. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Janika Harju ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa):

Tuija Patana (Paula Halonen)
Joel Taskila (Henri Tervonen)
Eero Pernu (Henrik Hämäläinen)
Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen)
Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi)
Saara Tikkakoski (Pekka Huhtala)
Auli Hepokangas (Suvi Suonsivu)
Anne Harmoinen (Juhani Koskelainen)
Lauri Kauppila (Jani Alakangas)
Pertti Similä (Jussi Rätymaa)

Henkilövalintojen lisäksi Oulun Keskusta hyväksyi järjestön strategian vuosille 2023-2030 ja otti käyttöön turvallisen tilan periaatteet. Lisäksi Oulun Keskusta asetti eduskuntavaalien tavoitteekseen saada vähintään kaksi Keskustan kansanedustajaa Oulusta. 

Lisätietoja:
Tuija Patana p. 0400 613 096
Mauri Moilanen p. 040 910 4721

Tiedote: Oulun Keskustan valtuustoryhmälle uusi puheenjohtajisto

Oulun Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan 20.6.2022.  
Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Maria Parkkinen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Lepistö.
Vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä ryhmäpuheenjohtajana neljä vuotta toiminut Jukka Kolmonen kertoi voivansa jatkaa tehtävässään vuoden 2022 kesään saakka. Myös ryhmän aiempi vpj Risto Päkkilä luopui tehtävästään. Sen vuoksi Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen.

Lisätietoja:

Eeva-Maria Parkkinen p. 044 4970665
Anna-Kaisa Lepistö p. 041 4671994

Oulun Keskusta kiittää lämpimästi äänestäjiä!

Oulun Keskustan ehdokkaat keräsivät yhteensä mahtavat 20246 ääntä ja 26.1% oululaisten äänistä. Suuri kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta! Oulun Keskustan ehdokkaista 5 tuli valituksi aluevaltuustoon. Lämpimät onnittelut uusille aluevaltuutetuilla sekä varavaltuutetuille!

Aluevaltuutetut: Anneli Näppä, Susanna Kisner, Mirja Vehkaperä, Lauri Nikula, Olli Heikkilä ja Merja Rasinkangas.

Varavaltuutetut: Eeva-Maria Parkkinen, Anna-Kaisa Lepistö, Jari Latvala, Suvi Helanen, Jukka Kolmonen, Anne-Maria Takkula, Risto Päkkilä, Eveliina Leskelä, Janika Harju, Antti Huttu-Hiltunen, Maija Hiltula ja Kalle Pyky.

Tiedote 24.11.2021

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ry

Oulun Keskusta on eilen 23.11. syyskokouksessaan tehnyt henkilövalinnat tulevalle vuodelle 2022 sekä nimennyt ehdokkaita tammikuun aluevaaleihin. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 27 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2022 on valittu jatkamaan Tuija Patana. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja Kaartinen ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa); Arvi Mäläskä (Joel Taskila), Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen), Pekka Huhtala (Saara Tikkakoski), Janika Harju (Paula Halonen), Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi), Markus Pöhö (Mauri Moilanen), Matti Lukka (Suvi Suonsivu), Pertti Similä (Jani Alakangas), Eero Pernu (Henrik Hämäläinen) ja Lauri Kauppila (Jorma Leskelä). 

Oulun Keskusta on nimennyt tammikuun aluevaaleihin seuraavat ehdokkaat: Anttonen Veikko, Harju Janika, Heikkilä Olli, Helanen Suvi, Huttu-Hiltunen Antti, Hyttinen Esko, Järnström Mauri, Kisner Susanna, Kolmonen Jukka, Kontio Mira, Latvala Jari, Lepistö Anna-Kaisa, Leskelä Eveliina, Lääkkö Matti, Myllyniemi Kari, Nikula Lauri, Näppä Anneli, Paaso Jouko, Parkkinen Eeva-Maria, Patana Tuija, Pyky Kalle, Päkkilä Risto, Rasinkangas Merja, Tarvas Hannu, Taskila Joel ja Vehkaperä Mirja.

Oulun Keskusta täydentää ehdokasjoukkoaan puuttuvien nimien osalta joulukuun alussa.

Tiedote: Oulun Keskustan henkilövalinnoilla rakennetaan parempaa Oulua

Tiedote 11.8.2021, julkaisuvapaa heti

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ry

Oulun Keskustan henkilövalinnoilla rakennetaan parempaa Oulua

Oulun Keskusta on tänään yleiskokouksessaan tehnyt esitykset luottamustehtäviin. Valinnat vahvistetaan kaupunginvaltuustossa ja muissa toimielimissä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi esitetään Mirja Vehkaperä, joka on toiminut tehtävässä myös päättyneellä valtuustokaudella.

Henkilövalinnoissa on huomioitu laajasti Oulun monipuoliset alueet ja se, että ne ovat edustettuna eri toimielimissä. Oulun Keskustan puheenjohtaja Tuija Patana iloitsee erityisesti siitä, että yleiskokous nosti rohkeasti sekä uusia että nuoria henkilöitä merkittäviin tehtäviin: “Olen tyytyväinen siihen, että teemme näillä esityksillä myös tulevaisuustyötä. Näin varmistamme, että meillä on jatkossakin osaajia tärkeissä tehtävissä. Samalla toimielimiin saatiin mukaan riittävästi jatkuvuutta ja kokemusta kaupungin toiminnasta. Pääsemme osallistamaan ehdolla olleita laajasti mukaan kaupungin kehittämiseen.”

Vehkaperä kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi, Päkkilä kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi

Keskustan esitys Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi on Mirja Vehkaperä. Kaupunginhallituksen jäseniksi nostettiin Lauri Nikula ja Jukka Kolmonen. Nikula on tuore kasvo kaupunginhallituksessa, mutta jatkuvuutta tuo Vehkaperän lisäksi valtuuston varapuheenjohtajana aiemmin toiminut Kolmonen. Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi keskusta esittää Risto Päkkilää. 

Oulun Keskustan esitys luottamushenkilöiksi:

Valtuusto, 1. varapuheenjohtaja Risto Päkkilä

Kaupunginhallitus
puheenjohtaja
Mirja Vehkaperä
jäsenet
Lauri Nikula
Jukka Kolmonen
varajäsenet
Eeva-Maria Parkkinen
Kalle Pyky
Susanna Kisner

Tarkastuslautakunta, jäsenet
Anna-Kaisa Lepistö
Markus Pöhö
varajäsenet
Sanna Paukkunen
Kari Myllyniemi

Hyvinvointilautakunta
varapuheenjohtaja
Susanna Kisner
jäsenet
Anneli Näppä
Olli Heikkilä
varajäsenet
Miriam Putula
Matti Lääkkö
Petri Lehenkari

Sivistys- ja kulttuurilautakunta
varapuheenjohtaja
Suvi Helanen
jäsenet
Pekka Kainua
Eveliina Leskelä
varajäsenet
Anna-Kaisa lepistö
Jani Alakangas
Mirja Kaartinen

Yhdyskuntalautakunta, jäsenet
Jorma Leskelä
Eeva-Maria Parkkinen
Tuija Patana
varajäsenet
Kari Vuollo
Antti Mainio
Marjo Sjögren

Rakennuslautakunta
puheenjohtaja
Merja Rasinkangas
jäsenet
Matti Lukka
Raimo Hämeenniemi
varajäsenet
Mari Paavola
Ilpo Takkula
Pertti Similä

Keskusvaalilautakunta, jäsen
Luukas Lohi
varajäsen
Joel Taskila

Hyvinvointilautakunnan yksilöasiain jaosto
puheenjohtaja
Susanna Kisner
varajäsen
Olli Heikkilä

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen joukkoliikennejaosto
jäsenet
Mauri Moilanen
Aune Huttunen
varajäsenet:
Jere Tapio
Eevasisko Mehtätalo

Yhdyskuntalautakunnan seudullinen jätehuoltojaosto
jäsen Juha-Pekka Vesala
varajäsen Matti Aula

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta
jäsen Arvi Mäläskä
varajäsen Eero Pernu

Teknisten liikelaitosten johtokunta
jäsenet
Kalle Pyky
Johanna Vakkuri
varajäsenet
Pekka Huhtala
Anitta Nykyri

Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta
puheenjohtaja Jukka Kolmonen
jäsen Mira Kontio
varajäsenet
Merja Paloniemi
Samuel Satomaa

Lähidemokratiatoimikunta
jäsenet
Urpo Hekkala
Janika Harju
varajäsenet
Tuomo Pienimäki
Ritva Puolakka

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
jäsenet
Tanja Roth
Saska Salo
varajäsenet
Saara Tikkakoski
Esa Launonen

Koulutuskuntayhtymä Osaon Yhtymäkokousedustajat
Puheenjohtaja Pekka Aittakumpu
Edustajat:
Essi Wathén
Miriam Putula
Markku Laitila
varaedustajat
Jere Tapio
Saara Tikkakoski
Urho Haho
Marjatta Krogerus (sit)

Koulutuskuntayhtymä Osaon Yhtymähallitus
jäsenet
Kari Myllyniemi
Anna-Kaisa Lepistö
varajäsenet
Jaakko Määttä
Eija Tuomaala

Koulutuskuntayhtymä Osao Tarkastuslautakunta
jäsen Marja Irjala
varajäsen Mauri Järnström

Käräjäoikeuden lautamiehet
Anitta Nykyri
Marko Soini
Seppo Pekkala
Juho Ojala
Heli Purola
Juhani Metsola
Ibrahim Nyembo
Auli Hepokangas
Petri Luukkonen
Anne Lyttinen
Sanna Paukkunen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet
Aki Kontio
Matti Lukka
Jussi Rätymaa
Mikko Kauppinen
Katri Ojala

Sivakka-yhtymä Oy
jäsen Lauri Kauppila

Oulun Teatteri Oy
varapuheenjohtaja Virpi Räisänen

Oulun Energia Oy
jäsen Sirpa Tikkala

Kiertokaari Oy
jäsen Lauri Mikkonen

Oulun Pysäköinti Oy
varapuheenjohtaja Matti Lääkkö

Oulun Satama Oy
varapuheenjohtaja Lauri Salovaara

Nallikari Seaside Oy
puheenjohtaja Jaakko Ruokola

Oulun Palvelusäätiö – valtuuskunta
jäsen Urho Haho
varajäsen Talvikki Pajunen (sit)

Oulun Palvelusäätiö – hallitus
jäsen Paula Halonen
varajäsen Teuvo Siikaluoma

Musiikkijuhlasäätiö
jäsen Hannu Tarvas
varajäsen Maria Pasanen

Lisätietoja:

Tuija Patana
Oulun Keskustan puheenjohtaja
tuija.patana@gmail.com
0400 613 096

Päivitetty 12.8.2021 klo 12, täydennetty varajäsenet.
Päivitetty 12.8.2021 klo 22, päivitetty tarkastuslautakunnan osalta valtuustoryhmän päätöksen mukaisesti

Oulun Keskustalla täysi sadan ehdokkaan lista kuntavaaleihin

Oulun Keskusta suuntaa kuntavaaleihin täydellä sadan ehdokkaan listalla. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tuija Patanan mukaan ehdokkaiden nimeämisessä otettiin reipas loppukiri, joka tuotti hyvin tulosta: “Ehdokkaamme ovat innoissaan ajankohtaisista oululaisista teemoista. Kehysriihineuvottelut ja niiden vaikutus Oulun alueeseen ovat herättäneet paljon keskustelua ja saaneet monet haluamaan kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Oman kunnan asioihin vaikuttaminen on mielekästä ja motivoivaa.” Oulun Keskustan vaalipäällikkö Eero Pernun mukaan ehdokaslistan vahvuutena on monipuolisuus: “Alueellisesti meillä on loistava tilanne – Keskustaa äänestämällä kaikki Oulun alueet tulevat edustetuksi poliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi ehdokaslistallamme on monipuolinen ja tasainen ikäjakauma sekä monissa eri ammateissa toimivia ihmisiä.”

Kokouksen vahvistamat Oulun Keskustan ehdokkaat kuntavaaleihin 2021 ovat:

Aittakumpu Pekka, kansanedustaja, pastori

Alakangas Jani, sivistysjohtaja, KM

Arvola Markku, yrittäjä, eläkeläinen

Aula Matti, insinööri

Erävuori Olavi, opiskelija

Haapalainen Timo, tekninen IT-tukihenkilö

Haho Urho, yrittäjä

Halonen Paula, eläkeläinen, perushoitaja

Harju Janika, sosiaalityöntekijä, varhaiskasvatuksen opettaja

Heikkilä Olli, erikoislääkäri, musiikin maisteri

Hekkala Urpo, FM, opettaja

Helanen Suvi, projektipäällikkö, säätiöasiamies

Huhtala Pekka, diplomi-insinööri, konsultti

Huttunen Aune, toiminnanjohtaja, opettaja

Hämeenniemi Raimo, asiakkuuspäällikkö

Irjala Marja, kasvatustieteen tohtori, ekonomi

Jauhiainen Miika, opiskelija

Järnström Mauri, FM, opinto-ohjaaja

Kaartinen Mirja, toiminnanjohtaja, sosionomi (AMK)

Kainua Pekka, TM, osaston johtaja

Kauppila Anu, toimittaja, opiskelija

Kauppila Lauri, myyntineuvottelija

Kauppinen Mikko, metsänhoitaja, ekonomi

Kisner Susanna, sairaanhoitaja, terveystieteen maisteri

Knuutinen Jouko, aluejohtaja evp

Kolmonen Jukka, seurakuntapastori, yrittäjä

Kontio Mira, yrittäjä, vanhustyön asiantuntija

Koskela Matti, opiskelija

Krogerus Marjatta (sit.), eläkeläinen, rehtori emerita

Kälkäjä Mikko, sosionomi (AMK)

Laitila Markku, projektipäällikkö, yrittäjä

Launonen Esa, lehdenjakaja

Lehenkari Petri (sit.), professori

Lepistö Anna-Kaisa, kotiäiti, myyjä

Leskelä Eveliina, kasvatustieteiden kandidaatti, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

Leskelä Jorma, vanhempi konstaapeli

Lohi Luukas, opiskelija

Lukka Veli-Matti, aluepäällikkö

Luukkonen Petri, FM, yrittäjä

Lyttinen Anne, lähihoitaja, varaluottamusmies

Lääkkö Matti, diplomi-insinööri

Mainio Antti, KM, erityisopettaja

Mehtätalo Eevasisko, FM, tapahtuma- ja viestintäkoordinaattori

Metsola Juhani, LL, työterveyslääkäri

Mikkonen Lauri, yrittäjä

Moilanen Mauri, linja-auton kuljettaja

Myllyniemi Kari, poliisimestari, h.c., kunnallisneuvos

Mäläskä Arvi, lehtori

Määttä Jaakko, lähihoitaja, päivätoiminnan ohjaaja

Niemelä Simo, nosturin kuljettaja

Niemi Markku, yrittäjä

Nikula Lauri, vanhempi konstaapeli, nettipoliisi

Nurkkala Eero, ohjelmistosuunnittelija

Nyembo Ibrahim, tarjoilija

Nykyri Anitta, kätilö

Näppä Anneli, varapääluottamusmies, sairaanhoitaja

Ojala Juho, opiskelija

Ojala Katri, rakennusarkkitehti

Paavola Mari, biologian ja maantiedon opettaja

Pajunen Talvikki (sit.), parturi-kampaaja

Paloniemi Merja, hankekehityspäällikkö

Parkkinen Eeva-Maria, KM, erityisopettaja

Pasanen Maria, tradenomi

Patana Tuija, arkkitehti

Paukkunen Sanna, päiväkodin johtaja

Pekkala Seppo, kengitysseppä, yrittäjä

Pienimäki Tuomo, fysiatrian dosentti, yrittäjä

Puolakka Ritva, merkonomi, eläkeläinen

Purola Heli, toiminnanjohtaja

Putula Miriam, filosofian ylioppilas

Pyky Kalle, opiskelija

Päkkilä Risto, insinööri YAMK, opettaja

Pöhö Markus, asianajaja

Rasinkangas Merja, ylikonstaapeli

Roth Tanja (sit.), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Ruokola Jaakko, toimitusjohtaja

Räisänen Virpi (sit.), musiikin maisteri, ooppera- ja konserttilaulaja

Rätymaa Jussi, merkonomi

Salo Saska, lähihoitajaopiskelija, agrologi (AMK)

Salovaara Lauri, yrittäjä

Satomaa Samuel, kauppias

Siikaluoma Teuvo, alueasiamies

Similä Pertti, eläkeläinen

Sjögren Marjo, vanhempi rikoskonstaapeli, liiketalouden tradenomi

Soini Marko, toiminnanjohtaja, yrittäjä

Takkula Ilpo, myyntipäällikkö

Tapio Jere, yhteiskuntatieteen ylioppilas, erit. johtaminen

Tarvas Hannu, eläkeläinen

Taskila Joel, yrittäjä, opiskelija

Teirikangas Juha-Pekka, ohjelmistosuunnittelija, yrittäjä

Tikkakoski Saara, filosofian maisteri, tekninen kirjoittaja

Tikkala Sirpa, luokanopettaja, KM

Tuomaala Eija, päivähoitaja

Vakkuri Johanna, rakennuttajainsinööri, teknisten liikelaitosten johtokunnan jäsen

Vehkaperä Mirja, hallituksen puheenjohtaja

Vesala Juha-Pekka, sisustuskirvesmies

Vuollo Kari, tulliylitarkastaja

Wathen Essi, myyjä, agrologi AMK

Ylimartimo Timo, teknikko

Ylitalo Ilkka, toimittaja, eläkeläinen