Oulun Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi sääntömääräisesti

Maanantain 19.6.2023 valtuuston kokous oli historian kirjoihin jäljen jättävä. Pitkään keskusteluissa ollut palveluverkko sai päätöksiä. Valitettavasti päätös tiesi joidenkin koulujen lakkauttamista, mutta toisaalta myös mahdollisti lakkautusuhan olevien koulun jatkamisen tai ainakin mahdollisuuden jatkaa, jos oppilasmäärät säilyvät sovitulla tasolla.

Nyt siis on tärkeää, että eri alueet ja alueiden toimijat toimivat niin, että
alueella on riittävä määrä oppilaita ja asukkaita myös tulevaisuudessa. Palveluverkosta on käyty monia neuvotteluja, joissa Keskustan ryhmä on ollut aktiivisesti mukana hakien yhteistä ratkaisua, mutta valitettavasti emme löytäneet kaikkia valtuustoryhmiä ja valtuutettuja tyydyttävää
ratkaisua!

Neuvottelujen tuloksena ja kompromissina hyväksyimme nyt valtuuston päättämän ratkaisun, toki sekin äänestämällä, mutta selkein luvuin. Valitsimme siis pahasta vähemmän pahan! Teimme siis päätöksen, joka myös mahdollistaa! Tiedämme myös sen, että palveluverkkoa kuten muitakin
asioita joudutaan tarkastelemaan koko ajan sekä toiminnan, että talouden kannalta kuten kaupungin kaikkia toimintoja.


Teimme myös merkittävän päätöksen lähteä kaupunkina mukaan elämysareena hankkeeseen, joka on mielestäni erittäin positiivinen ja hyvä asia. Päätimme kaupunkina myös avustaa yksityisen suunnittelemaa ja rakentamaa jalkapallostadionia Heinäpään alueelle, joka antaa entistä paremmat mahdollisuudet ei ainoastaan jalkapallolle vaan tukee myös muita toimintoja. Toivottavasti elämysareena ja jalkapallostadion hankkeet etenevät ja toteutuvat mahdollisimman pian sillä näemme, että se kasvattaa kaupunkimme Oulun ja koko alueen vetovoimaa, imagoa ja luo kaivattua
pitovoimaa sekä antaa uskoa eri tahoille, että Oulussa ja Ouluun kannattaa investoida.


Valtuustoryhmä myös järjestäytyi ja minut valittiin ryhmäpuheenjohtajaksi. Anna-Kaisa Lepistö jatkaa varapuheenjohtajana ja sihteerin työtä jatkavat edelleen Pekka Kainua ja Olli Heikkilä. Haluan kiittää ryhmää vielä saamastani laajasta tuesta ja luottamuksesta. Otan tehtävän innolla vastaan, tietäen miten
vaativa tehtävä on, sillä olen saanut ollut ryhmän varapuheenjohtajana edellisellä ja tälläkin kaudella Jukka Kolmosen aisaparina. Töitä meillä riittää sekä Keskustana että Keskusta ryhmänä mutta yhdessä olemme vahvoja ja olen vakuuttunut, että yhdessä me onnistumme!


Kiitos vielä edeltäjälleni Eeva-Marialle tehdystä työstä ryhmäpuheenjohtajana.
Maanantaina 26.6 on vielä kaupunginhallituksen kokous, jonka jälkeen jäämme kokoustauolle ja palaamme elokuussa jälleen kokousten merkeissä päätöksenteon pariin. Tulkaa juttusille tai vetäiskää hihasta, sillä olemme yhteisellä asialla hoitamassa ihmisten asioita. Toivotan kaikille mukavaa, rentouttavaa ja hyvää Juhannuksen- ja kesän aikaa.

Risto Päkkilä
Oulun kaupunginvaltuuston 1 vpj
Keskustan valtuuston pj
0400388165

Kiiminkijoen palauttaminen lohijoeksi

Kiiminkijoki on ollut ennen merkittävä lohijoki aina vuoteen 1983 saakka. Monien tekijöiden summana joen vedenlaatu ja kunto on heikentynyt merkittävästi. Vaelluskalat ja harjus- ja rapukanta ovat kadonneet kokonaan. Kutusoraikot ovat peittyneet kiintoaineeseen ja lietteeseen, joten luontainen lisääntyminen on mahdotonta. 

Veden PH-arvot ovat myös laskeneet alle kriittisen 5,5 rajan, mikä tekee lohikalojen lisääntymisen mahdottomaksi.

Oulun keskustan valtuustoryhmä esittää, että vapaana virtaavan Kiiminkijoen tilan parantamiseksi Oulun kaupunki, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Maakuntaliiton kanssa hakee EU-rahoitusta hankkeelle, jossa selvitetään Kiiminkijoen vedenlaatua heikentävät tekijät ja esitetään toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Lisäksi hankkeeseen tulee sisällyttää koskien ennallistamista ja kutusorakoiden kunnostusta. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä Kiiminkijoki saadaan ennallistettua ja samalla mahdollistetaan kadonneiden kalalajien ja rapukannan palautuminen jokeen. 

Kiiminkijoen tilan parantaminen mahdollistaa myös paremmat edellytykset joen virkistyskäytölle ja matkailulle. 

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön pj Urho Haho

Oulun Keskustan valtuustoryhmän pj Eeva-Maria Parkkinen

Oulu

Olli Rehn Keskustan ehdokkaaksi presidentinvaaleihin

Olli Rehn keskustan ehdokkaaksi Suomen presidentinvaaleihin 2024.

Oulun keskustan kunnallisjärjestön 15.5.2023 pidetty hallituksen kokous pyytää kannanotossaan Suomen Pankin pääjohtaja tohtori Olli Rehniä antamaan suostumuksensa presidentinvaaliehdokkaaksi 28.1.2024 pidettäviin presidentinvaaleihin.

Samalla Oulun keskustan kunnallisjärjestö tukee Rehnin ehdokkuutta ja esittää Keskustan puoluehallitukselle ja puoluekokoukselle, että puolue asettaisi tohtori Olli Rehnin presidenttiehdokkaaksi.

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi Urho Haho

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön kevätkokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Urho Haho. 

– Olen kiitollinen kokousväelle saamastani luottamuksesta tähän tehtävään. Pyrin tehtävässäni palauttamaan oululaisten luottamuksen takaisin keskustaan ja se tapahtuu tekemällä aitoa keskustalaista politiikkaa. Aito keskustalainen politiikka on ollut puolueella viimeaikoina hakoteillä, Haho paaluttaa. 

-Oulun keskustan tulee näkyä ja kuulua kaupungin kehittämisessä, myös vaalien ulkopuolella. Viesti menee politiikassa aina äänestäjille perille. Viime aikoina keskustan perille mennyt viesti on ollut liian hajutonta ja mautonta, Haho toteaa. 

Oulussa menossa oleva kyläkoulujen lakkautusuhka huolestutti keskustaväkeä suuresti. Tästä kokousväki linjasi toimimaan keskustan lähikoulumallin ohjelman mukaisesti, jossa ohjenuorana on lähikoulujen puolustaminen.

Keskustan ydinviesti on se, että haluamme suosia pienempiä kouluyksiköitä, luokkia ja yhteisöllisyyttä. Koulumatka ei saa kuormittaa lasta kohtuuttomasti, jonka vuoksi koulun on oltava lähellä. Tämä on puolueen arvovalinta. Haluamme panostaa lasten ja nuorten oppimiseen niin taloudellisesti kuin pedagogisesti.

Oulun Keskusta täydensi myös hallituspaikkojaan. Uusiksi kunnallisjärjestön hallituksen jäseniksi valittiin Henrik Hämäläinen ja Jani Alakangas. Varajäseniksi valittiin Merja Paloniemi ja Anna-Liisa Pesola. Kaupunginvaltuustossa maanantain kokouksessa valittiin uudeksi rakennuslautakunnan puheenjohtajaksi Eeva-Maria Parkkinen eronneen Merja Rasinkankaan tilalle.

Urho Haho 0451265433

Oulun Keskustan kunnallisjärjestön pj.

 

Kunnallisjärjestön kokoonpano 2023:

Puheenjohtaja Urho Haho

Varapuheenjohtaja Janika Harju

Sihteeri Anitta Nykyri

Hallituksen jäsenet:

Tuija Patana

Joel Taskila

Eero Pernu

Pentti Marttila-Tornio

Jani Alakangas

Saara Tikkakoski

Auli Hepokangas

Anne Harmoinen

Lauri Kauppila

Henrik Hämäläinen

Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Tiedote
Oulun Keskustan johtoon Mauri Moilanen ja Janika Harju

Oulun Keskusta on tehnyt syyskokouksessaan ti 22.11. henkilövalinnat vuodelle 2023. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 32 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2023 on valittu Mauri Moilanen. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Janika Harju ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa):

Tuija Patana (Paula Halonen)
Joel Taskila (Henri Tervonen)
Eero Pernu (Henrik Hämäläinen)
Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen)
Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi)
Saara Tikkakoski (Pekka Huhtala)
Auli Hepokangas (Suvi Suonsivu)
Anne Harmoinen (Juhani Koskelainen)
Lauri Kauppila (Jani Alakangas)
Pertti Similä (Jussi Rätymaa)

Henkilövalintojen lisäksi Oulun Keskusta hyväksyi järjestön strategian vuosille 2023-2030 ja otti käyttöön turvallisen tilan periaatteet. Lisäksi Oulun Keskusta asetti eduskuntavaalien tavoitteekseen saada vähintään kaksi Keskustan kansanedustajaa Oulusta. 

Lisätietoja:
Tuija Patana p. 0400 613 096
Mauri Moilanen p. 040 910 4721

Tiedote: Oulun Keskustan valtuustoryhmälle uusi puheenjohtajisto

Oulun Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi kokouksessaan 20.6.2022.  
Ryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Eeva-Maria Parkkinen ja varapuheenjohtajaksi Anna-Kaisa Lepistö.
Vuoden 2021 kuntavaalien yhteydessä ryhmäpuheenjohtajana neljä vuotta toiminut Jukka Kolmonen kertoi voivansa jatkaa tehtävässään vuoden 2022 kesään saakka. Myös ryhmän aiempi vpj Risto Päkkilä luopui tehtävästään. Sen vuoksi Keskustan valtuustoryhmä järjestäytyi uudelleen.

Lisätietoja:

Eeva-Maria Parkkinen p. 044 4970665
Anna-Kaisa Lepistö p. 041 4671994

Oulun Keskusta kiittää lämpimästi äänestäjiä!

Oulun Keskustan ehdokkaat keräsivät yhteensä mahtavat 20246 ääntä ja 26.1% oululaisten äänistä. Suuri kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta! Oulun Keskustan ehdokkaista 5 tuli valituksi aluevaltuustoon. Lämpimät onnittelut uusille aluevaltuutetuilla sekä varavaltuutetuille!

Aluevaltuutetut: Anneli Näppä, Susanna Kisner, Mirja Vehkaperä, Lauri Nikula, Olli Heikkilä ja Merja Rasinkangas.

Varavaltuutetut: Eeva-Maria Parkkinen, Anna-Kaisa Lepistö, Jari Latvala, Suvi Helanen, Jukka Kolmonen, Anne-Maria Takkula, Risto Päkkilä, Eveliina Leskelä, Janika Harju, Antti Huttu-Hiltunen, Maija Hiltula ja Kalle Pyky.

Tiedote 24.11.2021

Keskustan Oulun kunnallisjärjestö ry

Oulun Keskusta on eilen 23.11. syyskokouksessaan tehnyt henkilövalinnat tulevalle vuodelle 2022 sekä nimennyt ehdokkaita tammikuun aluevaaleihin. Syyskokoukseen osallistui yhteensä 27 osanottajaa. 

Oulun Keskustan puheenjohtajaksi vuodelle 2022 on valittu jatkamaan Tuija Patana. Kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja Kaartinen ja sihteeriksi Anitta Nykyri. Hallitukseen valittiin yhteensä kymmenen jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa); Arvi Mäläskä (Joel Taskila), Pentti Marttila-Tornio (Essi Wathen), Pekka Huhtala (Saara Tikkakoski), Janika Harju (Paula Halonen), Merja Rasinkangas (Raimo Hämeenniemi), Markus Pöhö (Mauri Moilanen), Matti Lukka (Suvi Suonsivu), Pertti Similä (Jani Alakangas), Eero Pernu (Henrik Hämäläinen) ja Lauri Kauppila (Jorma Leskelä). 

Oulun Keskusta on nimennyt tammikuun aluevaaleihin seuraavat ehdokkaat: Anttonen Veikko, Harju Janika, Heikkilä Olli, Helanen Suvi, Huttu-Hiltunen Antti, Hyttinen Esko, Järnström Mauri, Kisner Susanna, Kolmonen Jukka, Kontio Mira, Latvala Jari, Lepistö Anna-Kaisa, Leskelä Eveliina, Lääkkö Matti, Myllyniemi Kari, Nikula Lauri, Näppä Anneli, Paaso Jouko, Parkkinen Eeva-Maria, Patana Tuija, Pyky Kalle, Päkkilä Risto, Rasinkangas Merja, Tarvas Hannu, Taskila Joel ja Vehkaperä Mirja.

Oulun Keskusta täydentää ehdokasjoukkoaan puuttuvien nimien osalta joulukuun alussa.